Reglerne vedr. hegn er Greve Kommunes. De kan findes på deres hjemmeside

Her på siden prøver vi at samle de forskellige informationer sammen så godt vi kan.

Vedhæftede pdf er en god letlæst pjece om hegnsloven
 

Hegn mod vej, sti og fællesarealer:

I udstykningsdeklarationen af 1966 (som er i linket, men ellers kan findes på Tinglysning.dk) fremgår af

Paragraf 13. Hegn:

Hegn mod vej, sti og mod arealer, der skal anvendes til andet end boligbebyggelse, skal udføres som levende hegn eller som trådhegn i forbindelse med levende hegn.

I 1974 vedtog Teknisk Udvalg, at der kan dispenseres fra udstykningsdeklarationens hegnsbestemmelser, hvis en grundejer ønsker at opsætte stakit, skal stakittet anbringes mindst 1,5 meter fra skel, og der etableres en tæt beplantning (levende hegn) foran stakittet - med samme højde som stakittet - ud mod veje og stier. Hegnet må maksimalt være 1,8 meter højt.
Administrationen har hidtil administreret dispensationsansøgninger om hegn efter udvalgsafgørelse fra 1974. Afstandskravet på 1,5 meter har dog administrativt været nedsat til 0,75 meter.

Det vurderes at Greve kommunes administration fremover vælger, at håndhæve udstykningsdeklarationsens paragraf 13.

Dog har Greve Kommune godkendt visse andre former for hegn i forhaver ud mod vej og sti, som kan udføres
uden dispensationsansøgning. Disse ses af nedenstående illustration:

2024 03 21 13 16 33

 

Beskæring:

Vi ønsker alle at bevare Grundejerforeningen Hundiegaard som et attraktivt sted at bo. Derfor henstiller vi til alle grundejere, at vi sammen sørger for at beskære i rette tid, så udsyn i forbindelse med sideveje og indkørsler ikke hindres, samt at passagen på stierne tilsikres.

2024 03 21 13 13 49

Bestyrelsen anbefaler på det kraftigste, at grundejere sørger for at overholde hegnsreglerne.