Affaldet skal sortes for at skåne miljøet. Affaldet sorteres i mindst 4 fraktioner. Læs mere i affaldshæftet fra Greve Kommune her.

Dagrenovation (i skraldestativet) er affald fra den daglige husholdning og hentes hver mandag.

Haveaffald er affald fra den almindelige vedligeholdelse af haven og skal afleveres i brune papirsække eller i bundter max 1,5 m længden og bundet med sejlgarn. 

Papir og glas til genbrug samles i klare plastikposer mærket med "genbrug". Hvilke typer papir og glas, der kan genbruges, kan du læse mere om i affaldshæftet.

Storskrald skal deles op i brændbart og ikke-brændbart materiale. Hvilke, der er hvad, kan du læse mere om i affaldshæftet. Det skal være i plastikposer fra Greve kommune, der kan afhentes gratis på Miljøcenter Greve .

Storskrald og haveaffald afhentes en gang om måneden. Haveaffald dog kun marts - november.

Får du problemer med afhentningen, eller ønsker du oplysninger om Klar Forsyning, kan du ringe på tlf. 56 65 22 22.