Snerydning og saltning af vores veje i området foretages af kommunen, mens det på stierne foretages af en entreprenør for grundejerforeningen. Det er dig som grundejer, der har pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe fra vejen og ind til din hoveddør og skraldespand samt fortov ud for din grund, således at der kan blive afleveret post og hentet skrald. Det skal ske hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis du er bortrejst - så skal du sørge for at få en anden til at gøre det.

Læs mere om det på Greve Kommunes hjemmeside.