Langs alle vores veje og stier har vi grønne rabatter og træer, hvilket gør, at området fremstår pænt og hyggeligt. På nogle af de større grønne arealer er der igennem tiden opsat skulpturer, som markerer forskellige højdepunkter, og samtidig giver de området karakter.