Græsrabatten ude foran egen grund slås af den tilgrænsende grundejer, mens slåning af græsset på stamvejene og langs vores stier foretages af grundejerforeningen et antal gange om året.

På Hundigegårdsvej slås græsset af kommunen.