Ved at udfylde og gemme fuldmagten, accepterer du at bestyrelsen må stemme på dine vegne ved Grundejerforeningens generalforsamling. Du accepterer samtidig, at bestyrelsen registrerer dit navn, adresse, e-mail og ip-adresse. Disse oplysninger benyttes kun til verificering af fuldmagten og vil ikke blive videregivet til andre. Oplysningerne vil blive gemt i op til fem år. Når der trykkes på Gem, vil der blive sendt en e-mail med de registrerede informationer.

Fuldmagten kan tilbagekaldes ved at kontakte Grundejerforeningens bestyrelse på .
OBS! Ved tilbagekaldelse via mail eller telefon, skal tilbagekaldelsen være bestyrelsen i hænde, senest kl. 12.00 på dagen for generalforsamlingen.

Fuldmagt