Stierne indenfor vores område er private fælles stier. Det vil sige, at det er grundejerforeningen, som står for vedligeholdelsen og snerydningen af stierne.

Foreningen ønsker, at vores stier skal være i en god stand, så hvis du møder huller eller lignende på vores stier, så skal du kontakte bestyrelsen.