Velkommen til grundejerforeningen Hundiegårds hjemmeside!

På hjemmesiden findes information for både nuværende og kommende grundejere.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dato: 18 juni 2024
Ang. Lunas Ark
Greve Kommune har inviteret til informationsmøde ang. Lunas Ark den 24. juni kl. 16.30 til 17.15 i Lunas Ark.
Er du interesseret, så mød op, lyt og stil spørgsmål.
Invitationen lyder:  "I det nye år begynder byggeriet af en helt ny daginstitution på grunden ved Lunas Ark. Derfor inviterer Greve Kommune nu til et informationsmøde, hvor du får mulighed for at høre mere om projektet, og hvad det betyder for dig som nabo.  Informationsmødet bliver afholdt i Lunas Ark den 24. juni klokken 16.30 til 17.15.
Du kan desuden læse mere om projektet på greve.dk/lunasark, der løbende bliver opdateret med de nyeste informationer om byggeriet."
------------------------------------------------------------------------------------

Dato: 6. juni 2024

Fjernvarmerørsnedlægning går på tværs af Rønagervej - ved Sandrøjel/Stenrøjel - på mandag d. 10/6. Derfor vil vejen være spærret i perioder i løbet af dagen. 

Der lægges jernplader ud, så man kan køre der igen sidst på dagen.

----------------------------------------------------------------------------------------

Dato: 30 Maj 2024

Der er ny udgave af Vandposten på gaden nu. Læs i dette nummer bl.a. om seneste generalforsamling, hjertestartere og skulpturerne i vores område, legepladserne, loppemarked og fjernvarme projektet.

Vandposten udkommer i trykt form, samt de udgivne eksemplarer kan altid findes igen her på siden under menupunktet "Vandposten" for oven.

OBS: Vær opmærksom på at der hermed er indkaldt til Loppemarked d. 14/9-2024 (husk at melde standplads senest d.27/8-2024). Samt der er indkaldt til næste generalforsamling d. 21/11-2024.

----------------------------------------------------------------------------------------

Dato 23 maj 2024.
 
Ang. Hundigegårdsvej, så opstarter fase 3 på mandag den 27.05.2024 fra kl. ca. 06.30
Der vil blive spærret fra Storebjerg/Rugbjerg til Marholm og Brydeholm, dog vil overkørslen markeret med gult, blive opretholdt.
----------------------------------------------------------------------------------------
Dato. 21 maj 2024.
 
Til info
Greve Fjernvarme fræser på Nordrøjel, Kærrøjel og Rønagervej i morgen d. 22/5/2024.
Vejen vil blive tromlet så man kan køre på den efterfølgende.
----------------------------------------------------------------------------------------