Forskellige steder i vores område - f.eks. på legepladserne og langs vores stier - er der opstillet grønne affaldsspande. Ligeledes er der opsat affaldsspande til poser med hunde-høm-hømmere. Benyt venligst disse affaldsspande, så vores område kan fremstå rent og pænt.

Mangler der poser, eller er affaldsspandene beskadiget, så kontakt bestyrelsen, der sørger for, at skaden bliver udbedret.