Bestyrelsen modtager med jævne mellemrum – undertiden vrede – henvendelser fra medlemmer, som klager over uvedkommende og/eller generende parkering ud for deres indkørsler og/eller på vendepladserne. “Det skal bestyrelsen se og få gjort noget ved!”, mener klagerne. Adressen er imidlertid forkert. Vi henviser til, hvad vi tidligere har skrevet i ‘Vandposten’ nr. 1, januar 2004, side 6, og ‘Vandposten’ nr. 2, juli 2004, side 4-5. Har man ikke opbevaret ‘Vandposten’ i papirversion, kan de pågældende numre downloades fra hjemmesiden.

Vore veje er ikke private. De er kommunale og her gælder færdselsloven! Grundejerforeningens bestyrelse er derfor ikke vejmyndighed eller påtaleberettiget. Ønsker man at klage over generende eller ulovligt parkerede biler på vejene og vendepladserne og kan man ikke ved almindelig høflig overtalelse få de parkerende til at flytte køretøjerne, så er og bliver dette en opgave for politiet, som så må tage stillinge til genernes omfang. Politiets eventuelle henvisning til grundejerforeningens bestyrelse er direkte forkert.

I øvrigt gælder det, med udgangspunkt i byplanvedtægten nr. 6 §7, nr. 4, at ejendommens parkeringsbehov skal holdes inde på egen grund.