Hvis du/I fraflytter grundejerforeningen, bedes du/I meddele dette til kasseren. Du/I bedes oplyse, hvem de nye ejere er samt overtalelsesdatoen på ejendommen, så vi blandt andet kan byde de nye grundejere velkommen i vort område.