På grundejerforeningens generalforsamling den 22. november 2012 besluttede et flertal af de fremmødte at grundejerforeningen skulle gøre samarbejdet vagtværnet GPS Permanent.

Aftalen indebærer at vi har vagtfirmaet på områdevagt 2 gange dagligt. Det er bl.a. vagtens opgave at:

  • Forebygge og forhindre vandskade, stormskade og brand hos grundejerne
  • Vejlede og servicere grundejerne.
  • Forebygge og forhindre tyveri, indbrud og hærværk hos grundejerne

Aftalen er kommet i stand, efter at flere grundejerforeninger har haft gode erfaringer med samarbejdet – og som har oplevet et markant fald i antallet af indbrud, og det er dette vi nu forsøger at efterfølge i vores grundejerforening.

Udgiften til vagtordningen udgør 437,50 årligt pr. grundejer, og kontingentet til grundejerforeningen udgør 1132,50 kr – og oprundet udgør det årlige kontingent til grundejerforeningen derfor pr. 1. januar 2012 kr. 1.570.

Læs mere om ordningen i  pdf Vandposten 2011 extra (213 KB)  samt besvarelse af spørgsmål omkring ordningen her:


Koster vagtordningen 1.570 kr. om året pr. grundejer, sådan som det er fremgået af extra-udgaven af 'Vandposten'?

Nej, det gør den ikke. Beløbet på de 1.570 kr. er inklusive det årlige kontingent til grundejerforeningen. Kontingentet til grundejerforeningen udgør 1.132,50 kr. – og her til kommer så betalingen for vagtordningen på 437,50 kr., som oprundet giver den samlede betaling på 1.570 kr. Vagtordningen koster således hvert enkelt medlem 1,25 kr. om dagen.


Er dette her ikke en politiopgave? – Hvorfor skal der overhovedet etableres en vagtordning?

Bestyrelsen har hentet inspiration til vagtordningen fra flere grundejerforeninger i Solrød Kommune, hvor man i 2011 har oplevet et markant fald i antallet af indbrud – og hvor man har et samarbejde med GPS Security, hvorfor bestyrelsen tog kontakt til dem. I Hundiegård har 10% af grundejerne i 2011 haft indbrud – derfor følte bestyrelsen, at man var nødt til at gøre noget.

Politiet har ikke ressourcer til at føre tilsyn, som et vagtselskab på et niveau som GPS Security gør det; derfor forslaget fra bestyrelsen om at etablere et samarbejde med dem, og da de i forvejen er kendt i området og har gode referencer, faldt valget på dem.


Er dette her overhovedet lovligt? – Strider det ikke imod vores vedtægter?

Nej, det gør det ikke. Forinden forslaget blev stillet og godkendt på grundejerforeningens generalforsamling, blev dette afklaret ved grundejerforeningens advokat, som i øvrigt også var dirigent på generalforsamlingen. Lovligheden fremgår af vedtægternes § 3 og 14.


Hvorfor fremgår det af den flyer, der er omdelt, at man ikke kan få udleveret referatet fra generalforsamlingen – og hvorfor kan aftalen med vagtselskabet ikke udleveres til alle?

Referatet offentliggøres i næste nummer af 'Vandposten', som udkommer i marts måned. Sådan har det været de tidligere år, og sådan er det også i 2012. Derudover vil bestyrelsen ikke udlevere de samarbejdsaftaler, vi har med vores leverandører, men alle medlemmer er velkomne til at spørge specifikt til konkrete forhold.


Hvad laver GPS Security?

Den ordning, der er etableret med GPS Security, er udførligt beskrevet i pdf Vandposten 2011 extra (213 KB) . Kort fortalt er de i området 2 gange dagligt på tilfældige tidspunkter, men det er én gang om dagen – og én gang om natten. Nogle gange kører de rundt, andre gange går eller cykler de, de kommer også på stier, legepladser o.s.v. Ingen ved, hvornår de kommer, hvor de er, og hvor længe de er i de enkelte områder – det må jo ikke være forudsigeligt.


Kan vi ikke få en ekstraordinær generalforsamling om det her?

JO – det kan vi godt, hvis det nødvendige antal af medlemmer ønsker dette. Punktet har været på dagsordenen til generalforsamlingen i november måned, alle var informeret om, at emnet kom på; der er foretaget en afstemning om det, og et flertal af medlemmerne har sagt JA til, at bestyrelsen skulle gå videre med det. Derfor ser bestyrelsen ingen grund til, at punktet skal til afstemning igen.

På generalforsamlingen blev det aftalt, at vi skulle evaluere ordningen i løbet af et års tid, og hvis resultaterne udebliver, skal vi ud af aftalen igen, hvilket vi kan komme med et varsel på 3 måneder.


Er det her ikke gået lige hurtigt nok?

Bestyrelsen mener, at vi var nødt til at gøre noget, når 10% af medlemmerne i 2011 har haft indbrud, og i og med der var så gode erfaringer med ordningen i Solrød, var det bestyrelsens opfattelse, at vi skulle forsøge det her, og det er holdningen, at det rent økonomisk er en attraktiv ordning, der er etableret. For hver enkelt grundejer er dette her ikke væsentligt dyrere på årsbasis, end hvad mange af os månedligt betaler til Dansikring eller G4S.